Katalog FEFCO

FEFCO katalog vydává Evropské sdružení výrobců vlnité lepenky. Jedná se o všeobecně uznávaný katalog konstrukcí obalů z vlnité lepenky. Cílem katalogu je zjednodušení rozlišení druhů konstrukcí lepenkových obalů neboli kartonových krabic pomocí jednoduchých mezinárodních symbolů

Používané symboly

  • L - délka (delší rozměr měřený na otevírané straně)
  • B - šířka (kratší rozměr měřený na otevírané straně)
  • H – výška (vzdálenost mezi horní a spodní hranou obalu)
  • /h – přesah odnímatelného víka aebo dna
  • /o – přesah klop přes sebe

Pro měření a uvádění rozměrů obalů platí určité standardy:

  • rozměry obalů se uvádějí v mm
  • rozměry se uvádějí v pořadí L x B x H, nebo L x B x H/h, nebo L x B x H/o
  • uvádějí se vnitřní rozměry obalů, měřené za standardních klimatických podmínek na rozloženém obalu

Oficiální FEFCO katalog dostupný z webových stránek Evropského sdružení vyrobců vlnité lepenky.

Aktuálně:

Válcový výsekový stroj FVL 1400

Stroj je skladem. Možnost okamžitého odběru.

9.3.2012